BPD

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA JENARSARI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua                                   : WIYONO, S.PD

Wakil Ketua                       : A. ROZIKIN

sekretaris                            : M. TAMAM, SH

Anggota                               :

  1. ACHTAL BASYUNI, S.Pd.I
  2. DWI JOKO W
  3. SUUDI
  4. MARTONO
  5. YAYUK ISTIANAH