Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen I

  Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen I

Nilai Kegiatan : Rp.41.010.000,-

Rincian             :

DD                                              : Rp.36.575.000,-

Swadaya Masyarakat              : Rp.685.000,-

Gotong Royong Masyarakat : Rp.3.750.000,-

Total Nilai Kegiatan         : Rp.41.010.000,-

Jalan Usaha Tani Blok Mijen I sebelum pengerasan ( 0 % )
Jalan Usaha Tani Blok Mijen I sesudah pengerasan ( 100 % )
Kegiatan pengerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen I
Kegiatan pengerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen I
Kegiatan pengerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen I
Kegiatan pengerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen I