Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen III

Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen III

Nilai Kegiatan : Rp.45.745.000,-

Rincian             :

DD                                              : Rp.39.621.500,-

Swadaya Masyarakat              : Rp.733.500,-

Gotong Royong Masyarakat : Rp.5.390.000,-

Total Nilai Kegiatan         : Rp.44.885.000,-

Jalan Usaha Tani Blok Mijen III sebelum Perkerasan ( 0 % )
Jalan Usaha Tani Blok Mijen III sesudah Perkerasan ( 100 % )
Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen III
Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen III
Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen III
Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen III
Spanduk Rincian Anggaran Perkerasan Jalan Usaha Tani Blok Mijen III